[فقط کاربران عضو شده می توانند عکسها و لینک ها را ببینند. برای عضویت کلیک کنید ...] به عنوان آنتی اسید برای خنثی کردن اسید معده استفاده می شود. کربنات کلسیم یک ماده شیمیایی بی خطر می باشد که تنفس یا خوردن آن ویا تماس با پوست و چشم ،البته در مدت زمان کوتاه خطری ایجاد نمی کند.[فقط کاربران عضو شده می توانند عکسها و لینک ها را ببینند. برای عضویت کلیک کنید ...]- [فقط کاربران عضو شده می توانند عکسها و لینک ها را ببینند. برای عضویت کلیک کنید ...] -[فقط کاربران عضو شده می توانند عکسها و لینک ها را ببینند. برای عضویت کلیک کنید ...]