یکی از اساتید این دوره مهدیار حاجی علی است که از اساتید موسسه کانون بورس است در مورد این دوره می گوید:در بورس قانون 20 80 وجود دارد یعنی 20 در صد از افراد در بورس سود می کنند و 80 درصد ضرر می کنند.اما این 20 درصد از افرادی که سود می کنند چه کسانی هستند.از این 20 درصد 1درصد افرادی هستند که به رانت و اخبار دسترسی دارندو 19 درصد کسانی هستند که به 4 دانش اصلی موفقیت در بورس تسلط دارند.حالا این 4 دانش اصلی چه چیزهایی هستند:مدیریت سرمایه و ریسک -سیستم معاملاتی -روانشناسی خویشتن -روانشناسی بازار که به این 4 دانش اصلی rs3 می گویند.که در دوره بزرگان بورس به طور کامل این 4 دانش یاد داده می شود.این دانش تنها راه نجات و کسب سود در بازار بورس است.البته تا زمانی که مقالات و کلاس های آموزش بورس فقط بر روی سیستم معاملاتی تمرکز دارند نتیجه مطلوب ایجاد نخواهد شد.